OKart

OKart

Myšlienkou vytvorenia OKartu je pokus podeliť sa o to, v čom vidím zmysel. Čomu sa venujem. Priblížiť Vám moje videnie sveta. Touto cestou by som sa chcel dostať do povedomia ľudí a predstaviť portfólio mojich prác.